Netic

Digital affärsutveckling

Netic är idag är 12 anställda och erbjuder en rad tjänster inom affärsområdena; hosting, affärssystem, utveckling och IT/kommunikation.


Affärsidé

Vi vill skapa lönsam kundutveckling genom daglig målmedveten handling hos varje medarbetare. Varje uppdrag ska resultera i ökad relevans för våra kunder och uppmuntra till nya/fördjupade samarbeten


Vision

Vi vill erbjuda vår regionala marknads mest lönsamma och effektiva utbud av digitala tjänster och produkter.

KÄRNVÄRDEN

  • Kvalitet

    Våra produkter och tjänster ska kännetecknas av hög kvalitet som ger lönsamhet för både oss och kunden. Lösningar vi erbjuder ska uppfylla kundens förväntningar och öka möjligheten till nya affärer/samarbeten.

  • Hängivenhet

    Vi ska ha ryktet att vara den hängivna samarbetspartnern som alltid ligger i teknikutvecklingens absoluta framkant.

  • Ärlighet

    Vi ska vara ärliga och öppna i våra relationer och vara noga med att inte lova mer än det vi vet att vi kan hålla.