Image Alt

Case: Herber Engineering AB

Hos Herber Engineering AB är det viktigt med en säker IT-miljö! Herber önskade en långsiktig partner med bra kompetens inom IT-lösningar, där kom Netic AB in i bilden. Vi hjälper dem med hosting i servermiljön, både på File, SQL, webb- och backuplösningar. Under 2020 skall vi även göra ett större lyft av Herbers ERP system. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete med Herber Engineering AB.

Date: